Shear facebook Shear facebook Share on Twitter

Giỏ Quà Tết Milida 16

Thông tin tóm tắt sản phẩm:

Thành phần: Giỏ quà tết cao cấp bao gồm các sản phẩm sau:
  1. Rượu Vokka men
  2. Trà Kim Anh
  3. Bánh Choco Pie
  4. Cà phê G7
  5. Bánh AFC
  6. Bánh Corento
  7. Ô mai
  8. Giỏ quà và phụ kiện

Mã sản phẩm:
299,000 VNĐ